DARICA YARI MARATONU PAZAR GÜNÜ KOŞULACAK

darica2
5. Uluslararası Darıca Yarı Maratonu 11 Ekimde Pazar Günü Yapılacak..
8 Ekim 2015

11 Ekim Pazar günü yapılacak olan 5.Uluslararası Darıca Yarı Maratonu Halk Koşusu için kayıtlar başladı.
Darıca Yarı Maratonu için şu ana kadar değişik ülkelerden yaklaşık 710 profesyonel sporcu kayıt yaptırırken aynı gün koşulacak olan Halk Koşusu’na da binlerce insanın katılarak maraton heyecanına ortak olması bekleniyor.
11 Ekim Pazar günü koşulacak olan maratona katılmak ve maraton hakkında detaylı bilgi almak isteyenler; www.daricayarimaraton.com/ sitesinden bilgi alabilirler.
darica3
darica1
darica2

BÜTÜN KATILIMCILARA VE ORGANİZASYONU YAPAN DARICA BELEDİYE BAŞKANI SPORSEVER ŞÜKRÜ KARABACAK’A BAŞARILAR DİLİYORUZ.

Lütfi Sarı

İSTANBUL GENÇLİK ve SPOR MÜDÜRLÜĞÜNDEN BİR İLK

İBB Gençlik ve Spor Müdürlüğü’nden bir ilk
İstanbul BüyükşehirBelediyesi Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı Gençlik ve Spor Müdürlüğü ileİstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle ilk defa düzenlenecek olan ‘EğitimcininEğitimi’ projesi 13 Ekim-1 Aralık 2015 tarihleri arasında Avrupa yakasısındaFatih Ali Emiri Kültür Merkezi ve  Anadolu yakasında Kartal Bülent Ecevit KültürMerkezi’nde gerçekleştirilecek.

İBB Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı Gençlik ve SporMüdürlüğü ile İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün işbirliğiyle ilk defagerçekleştirilecek olan ‘Eğitimcinin Eğitimi’ projesi ile birlikte İstanbulBüyükşehir Belediyesi’nin işlettiği 118 okul spor salonunda görev yapmakta olanbeden eğitimi öğretmenlerinin, kişisel ve mesleki gelişimine destek olabilmek,motivasyonel ve iletişim becerilerinin yanında kendilerini yenileme vegeliştirmelerine katkı sağlanacak. Okul spor salonlarında sunulan hizmetkalitesini arttırabilmek ve bu sayede sporcu nesiller yetiştirilmesine katkısağlamak amacıyla düzenlenen proje 13 Ekim – 1 Aralık 2015 tarihleri arasında Avrupayakasında Fatih Ali Emiri Kültür Merkezi ve Anadolu yakasında Kartal BülentEcevit Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek.

İBB’ye ait 118 okulspor salonunda görev alan eğitimciler eğitilecek

16 farklı konu başlığında verilecek olan eğitimler konularında uzman ve deneyimli akademisyenler ile ünlü antrenör ve sporcuların eşliğinde gerçekleştirilecek. İBB’ye ait 118 okul spor salonunda görev alan beden eğitimi öğretmenleri ve spor eğitmenleri, beden eğitimi spor yüksek okulu mezunları ile faal antrenörlerin de katılabileceği eğitim programı 8 hafta sürecek.

8 hafta sürecekprogramda 16 farklı konu başlığında eğitim verilecek

Spor bilimlerini yeni bilgi ve becerileriyle donatmak,eğitmen verimliliğini artırmak ve eğitim sistemlerinin kalite ve etkisinin arttırılmasına katkı sağlamayı amaçlanan projede; Antrenörlük Felsefesi ve Liderlik, Sporda İletişim Becerileri, Sporcu Beslenmesi, Sporda Psikoloji ve Performans, Sporda Beceri Öğrenimi ve Antrenman Planlama, Yönetici, Antrenör,Sporcu ve Veli İlişkileri, Sporda Motivasyon, Farklılıkların Yönetimi ve Takım Çalışması, Stres Yönetimi, Spor Yaralanmalarında İlk Yardım, Çatışma Yönetimi ve Sorun Çözme Becerileri, Sağlıklı Nesiller İçin Spor Kültürü ve Olimpizm, Sporda Girişimcilik ve Etkinlik Yönetimi, Spor Tarihi ve Mirası, Beden Dili ve İtibar Yönetimi, Yerel Yönetimlerde Rekreasyon ve Spor Uygulamaları gibi konu başlıkları hakkında uzman akademisyenler eşliğinde eğitim verilecek.

Kayıt İçin : 0212 60087 00

 

KATILAN TÜM OKULLARIMIZIN BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENLERİ vE SPORCULARINA BAŞARILAR DİLERKEN, PROJEYE DESTEK VERENLERİ DE KUTLUYORUZ.

Lütfi Sarı

SPOR KAFİLELERİ SEYAHAT YÖNERGESİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI

SPOR KAFİLELERİ SEYAHAT YÖNERGESİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI

04 Ekim 2015 Pazar 20:00

Memursesi.com -Okul Yöneticileri, Öğretmen ve Antrenörlerin Dikkatine! Gençlik ve Spor Bakanlığı ‘Spor Kafileleri Seyahat Yönergesinde’ bir takım değişiklikler yaptı. İşte yönergedeki belli başlı değişikler.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ‘Spor Kafileleri Seyahat Yönergesinde’ bir takım değişiklikler yaptı. Artık her şey mevzuata göre yapılacak. İl içi – dışı sporcu grup ve kafilelerinin antrenman/müsabaka ulaşımları; idareci, antrenör, veli vb. kişilere ait otomobil, panelvan, minibüs, midibüs vb. şahsi ulaşım vasıtaları ile karşılanmayacak. Kısacası ‘öğrenciyi arabamla aldım maça götürüyorum dönemi bitti.’
Yapılan değişiklikle seyahat izinlerinde;  İllerde okul müdürü ve spor şube müdürünün teklifi, il milli eğitim müdür yardımcısının uygun görüşü ve il müdürünün onayı, İlçelerde ise okul müdürü ve ilçe milli eğitim şube müdürünün teklifi, ilçe müdürünün, bulunmaması halinde ise milli eğitim ilçe müdürünün uygun görüşü ve kaymakamlık onayı gerekecek.
Getirilen önemli bir değişiklikte Kafile Onay Belgesidir. Kafile Onay Belgesinde faaliyetin adı, yeri ve tarihleri, kafilede yer alacak sporcu, antrenör ve idarecilerin kimlik bilgileri, faaliyetin süresi, seyahatin gidiş – dönüş güzergahı, ulaşımı sağlayacak aracın modeli, plakası, şoförlerinin adı soyadı ve ehliyet sınıfları belirtilecek.
Şehirlerarası Yapılacak Seyahatler, seyahatin yapılacağı il ve/veya ilçe belediyeleri ile Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının belirlediği firmalardan alınacak isme düzenlenmiş biletlerle yapılacak.
Seyahatlerde kullanılacak araçlar en fazla yedi yaşında olacak ve mevzuatta belirtilen diğer şartlara ve belgelere sahip olması gerekecektir.
Saygılar


Memursesi.com Özel/ Sokak Savcısı

 

İŞTE YENİ HALİ İLE SPORCU KAFİLELERİ SEYAHAT YÖNERGESİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1- Bu Yönergenin amacı; Spor Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatı ile bağlı spor federasyonlarının mahalli, bölgesel ve ulusal organizasyonlarına katılan kulüplü takım ve ferdi sporcu kafilelerinin sağlıklı ve güvenilir bir şekilde seyahatlerinin yapılmasına ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2- Bu Yönerge; Spor Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatı ile bağlı spor federasyonlarının mahalli, bölgesel ve ulusal organizasyonlarına katılan kulüplü takım ve ferdi sporcu kafilelerinin sağlıklı ve güvenilir bir şekilde seyahatlerinin yapılmasına ilişkin usul ve esasları kapsar.

Dayanak

MADDE 3- Bu Yönerge; 3289 sayılı Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanuna, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu ve Yönetmeliğine, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu ve Yönetmeliğine, 1618 sayılı Seyahat Acenteleri ve Seyahat Acenteleri Birliği Kanunu ve Yönetmeliği, 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun ve Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4- Bu Yönergede geçen;

 1. a) Antrenör: Spor Genel Müdürlüğünce veya ilgili federasyonlarca verilen antrenör belgesine sahip kişileri,
 2. b) Daire Başkanlığı: Spor Genel Müdürlüğü Spor Faaliyetleri Daire Başkanlığını,
 3. c) Daire Başkanı: Spor Genel Müdürlüğü Spor Faaliyetleri Dairesi Başkanını,

ç) Federasyon: 3289 sayılı Kanuna göre kurulan bağlı spor federasyonlarını,

 1. d) Genel Müdürlük: Spor Genel Müdürlüğünü,
 2. e) Genel Müdür: Spor Genel Müdürünü,
 3. f) İl Müdürlüğü: Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünü,
 4. g) İlçe Müdürlüğü: Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğünü,

ğ) İdareci: Mahalli ve ulusal spor faaliyetinde yer alan sporcu kafilelerinin sevk ve idaresinden sorumlu kişiyi,

 1. h) İl Müdürü: Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürünü,

ı) İlçe Müdürü: Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürünü,

 1. i) Kiralık araçlarla seyahat: Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı ve ilgili kuruluşların belirlediği standartlara uygun otomobil, minibüs, midibüs ve otobüslerle yapılan seyahati,
 2. j) Spor Kulübü: Spor Genel Müdürlüğü tarafından tescil edilmiş spor kulübünü,
 3. k) Resmi araçlarla seyahat: Kamu kurum ve kuruluşlarının hizmet amaçlı kullandıkları yolcu taşımacılığına uygun araçları ile yapılan seyahatleri,
 4. l) Sporcu: Sporcu lisansı bulunan kişileri,
 5. m) Şehirlerarası otobüslerle seyahat: Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının izin verdiği şehirlerarası otobüs firmalarıyla yapılan tarifeye bağlı seyahatleri,
 6. n) Diğer ulaşım: İlgili kurum mevzuatıyla düzenlenen hava, deniz ve demir yolu ulaşım araçlarıyla yapılan seyahatleri,
 7. o) Spor Kafilesi: Takvime bağlı müsabakalara il müdürlüklerince, sayı ve nitelikleri EK-1’de yer alan tablolar uyarınca belirlenip kafile onayı alınarak gönderilen sporcu, antrenör ve kafile idarecilerinden oluşan grupları,
 8. p) Refakatçi: Engelli spor branşlarında günlük gereksinimlerini karşılama güçlükleri olan vedoktor raporuyla tevsik edilen sporculara eşlik edecek anne, baba veya kardeş; bunların yokluğunda ise reşit olmayanlarda ailesi, reşit olanlarda ise kendisi ile arasında karşılıklı taahhüt bulunan sertifikalı bakıcıyı,
 9. r) Tercüman: İşitme engelliler spor branşlarında üst seviyede işitme kaybı olan ve doktor raporuyla tevsik edilen sporculara eşlik edecek işaret dili bilen anne, baba veya kardeş; bunların yokluğunda ise reşit olmayanlarda ailesi, reşit olanlarda ise kendisi ile arasında karşılıklı taahhüt bulunan sertifikalı tercümanı,ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Seyahat Esasları

Seyahat İzni

MADDE 5- (1)Bir spor faaliyeti ile ilgili seyahate çıkacak spor kafileleri için gerekli seyahat izni;

(a) Genel Müdürlükte ilgili şube müdürünün teklifi ve Daire Başkanının onayı,

(b) İllerde spor şube müdürünün teklifi ve il müdürünün onayı,

(c) Federasyon başkanlıklarında ise federasyon genel sekreterinin teklifi ve federasyon başkanının onayı,

(2) Takım okul spor kafile onaylarının düzenlenmesinde eş güdümün sağlanabilmesi için;

(a) İllerde okul müdürü ve spor şube müdürünün teklifi, il milli eğitim müdür yardımcısının uygun görüşü ve il müdürünün onayı,

(b) İlçelerde ise okul müdürü ve ilçe milli eğitim şube müdürünün teklifi, ilçe müdürünün, bulunmaması halinde milli eğitim ilçe müdürünün uygun görüşü ve kaymakamlık onayı,

(EK-2)

(3) Ferdi okul spor kafile onaylarının düzenlenmesinde eş güdümün sağlanabilmesi için;

(a) İllerde il müdürlüğü spor şube müdürünün teklifi, il milli eğitim müdür yardımcısının uygun görüşü ve il müdürünün onayı,

(b) İlçelerde ise ilçe milli eğitim şube müdürü teklifi, ilçe müdürü, bulunmaması halinde milli eğitim ilçe müdürünün uygun görüşü ve kaymakamlık onayı,

(4) Ulusal spor hizmet ve faaliyetlerinde görevlendirilecek yönetici ve personelin seyahat izinleri;

(a)Genel Müdürlükte ilgili şube müdürünün teklifi ve Daire Başkanının onayı,

(b)İl Müdürlüklerinde ise il müdürlüğü spor şube müdürünün teklifi ve il müdürünün onayı,ile verilir.

Seyahat Gün Süresi Hesabı

MADDE 6- Spor faaliyetlerine ilişkin olarak ilan edilen müsabaka reklamanı dikkate alınarak, uygun ulaşım türüne göre hazırlanmış seyahat süre hesabı yapılır.

Genel Hususlar

MADDE 7- (1) Yarış Atlarının Taşınması;

(a) Spor müsabakalarında yer alacak yarış atlarının taşınması, nakliye iş ve işlemleri federasyonlarca belirlenen talimatlar doğrultusunda gerçekleştirilir.

(b) Taşınacak olan yarış atlarının her türlü sigorta, yem ile tüm sağlık tedbirleri alınmak zorundadır.

(2) Sportif Silahların Taşınması;

Yivli/yivsiz spor tüfek ve tabancası olarak kayıtlı bulunan bütün silahlara bulundurma ruhsatı alınacaktır. Bu silahlar, atış poligonlarında veya atış müsabakaları ve antrenmanlarında ancak ruhsatı ile birlikte geçerli amatör sporcu lisansı beraberinde olmak şartıyla kullanılabilir. Atışpoligonları veya atış müsabakaları için geçerli olmak kaydıyla, il müdürlüğünce önceden antrenman ve müsabaka izin belgesi düzenlenecektir. Her antrenman ve müsabaka için ayrı ayrı düzenlenecek bu belgede, yeri ve günü açıkça belirtilir. Bu silahlar, ancak boş olarak, paketlenmiş bir şekilde, ulaşım araçlarının torpido gözünde ya da bagajında nakledilebilir, üstte taşınmaz. Taşıma ruhsatı bulunan yivli/yivsiz spor tüfekleri, meskûn mahallerde içi boş, muhafazası içinde ve atışa hazır olmayacak şekilde nakledilecektir.

(3) Plakasız Motorlu/Motorsuz Araçların Taşınması;

(a) Spor müsabakalarında yer alacak yarış araçlarının (otomobil, motosiklet, bisiklet vb.) taşınması, nakliye iş ve işlemleri ilgili federasyonlarca belirlenen talimatlar doğrultusunda gerçekleştirilir.

(b) Taşınacak olan yarış araçlarının her türlü sigorta vb. tedbirlerin alınması zorunludur.

(4) Römorklarla Yapılan Taşımalar;

(a) Kürek, kano, yelken, vb. spor branşlarında römorklarla yapılan taşımacılıkta kullanılacak römorkların bu malzemelerin taşınmasına uygun normlarda imal edilmiş olması, ayrıca nakliyede kullanılacak çekici araçların Karayolu Taşıma Kanunu ve Yönetmeliği dikkate alınarak seçilmesi, taşınacak olan spor malzemelerinin kazalara karşı her türlü tedbirinin alınması (sigorta vb.) zorunludur.

(5) Kafile Onay Belgesi; faaliyetin adı, yeri ve tarihleri belirtilerek, kafilede yer alacak sporcu, antrenör ve idarecilerin kimlik bilgilerinin bulunduğu, faaliyetin süresi, seyahatin gidiş – dönüş güzergahı, ulaşımı sağlayacak aracın modeli, plakası, şoförlerinin adı soyadı ve ehliyet sınıfları belirtilerek il müdürlüğü spor şube müdürünün teklifi ve il müdürünün onayının olduğu sporcu seyahatlerinde kullanılan belgedir. Tarifeye bağlı ulaşım imkânlarının kullanılması halinde araç ve şoförlere ilişkin bilgilere Kafile Onay Belgesinde yer verilmeyecektir. (EK-2a-b)

(6) Kafile Başkanı ve Antrenör Görevlendirilmesi;

 1. a) Kafile giderleri, il müdürlüklerinin spor faaliyet giderleri bütçelerinden karşılanması durumunda, kafile başkanı ve antrenörlerin belirlenmesi, ekli tablodaki sayısal normlara uyulmak suretiyle öncelikle il müdürlüğü bünyesinde bulunan kadrolu antrenörler olmak üzere spor şube müdürünün teklifi ve il müdürünün onayı ile tespit edilecektir.
 2. b) Kendi imkânlarıyla seyahat edecek spor kulüplerinin, ferdi sporcuların idarece alınacak kafile onaylarında, kafile giderlerinin taraflarınca karşılanacağı, seyahat sorumluluğunun ise kendilerine ait olacağı hususları mutlaka belirtilecektir.

(7) İl içi – dışı sporcu grup ve kafilelerinin antrenman/müsabaka ulaşımları; idareci, antrenör, veli v.b kişilere ait otomobil, panelvan, minibüs, midibüs vb. şahsi ulaşım vasıtaları ile karşılanmayacaktır.

(8) Engelli spor kafilelerinin, özel ve resmi araçlar ile gerçekleştirecekleri seyahatlerinin, 5378 sayılı Engelliler Hakkında Kanunda belirtilen, engellilerin erişilebilirliğine uygun araçlarla yapılması ve ayrıca bedensel engelliler, görme engelliler, işitme engelliler ve özel sporcular spor federasyonları faaliyetlerine katılacak sporcu kafilelerinin seyahatlerinde EK-1’de yer alan tablo uyarınca belirlenecek sayıda refakatçi bulundurulması şarttır.

(9) Kiralama yoluyla veya resmi araçlar ile yapılacak yolculuklarda seyahat, zaruri haller haricinde gündüz gerçekleştirilecektir.

(10) Karayolları Taşıma Kanunu ve Yönetmeliği hükümleri uyarınca mesleki saygınlığı yitirebilecek nitelikteki suçlardan, yüz kızartıcı veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlardan, fuhuş, uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti, kullanımı, kullanımını kolaylaştırma, kullanmak için satın almak, kabul etmek veya bulundurmak, kişi hürriyetinden yoksun kılmak suçlarından dolayı hüküm giymiş olanlar, affa uğramış olsalar bile bu Yönerge kapsamında spor kafilelerine tahsis edilmiş resmi araçları kullanamaz. Ayrıca 5236 sayılı Kabahatler Kanunu uyarınca sarhoşluk kabahatinden dolayı hakkında yaptırım kararı uygulananlar, ölümlü trafik kazasına karışma, alkollü araç kullanma ve trafik kurallarını ihlal etme sebebiyle sürücü belgeleri birden çok kez geri alınanlar da resmi araç sürücüsü olarak görevlendirilemez.

Şehirlerarası Yapılacak Seyahatlerle İlgili Hususlar

MADDE 8- (1) Spor kafileleri için şehirlerarası ulaşım firmaları ile yapılacak seyahatlerde aşağıdaki hususlar uygulanacaktır:

(a) Seyahatin yapılacağı il ve/veya ilçe belediyeleri ile Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının belirlediği firmalardan alınacak isme düzenlenmiş biletlerle seyahat edilecektir.

(b) Seyahat edecek spor kafilesinde yer alan reşit kişilerden Seyahat Taahhüt Belgesi (EK-3a), reşit olmayanlardan ise Seyahat İzin Belgesi (EK-3b) aranacaktır.

(c) Toplu seyahatlerde, antrenör / antrenörler sporculardan sportif yönden sorumlu olacak, idari ve mali yönden ise kafile başkanı idareci sorumlu olacaktır.

Kiralama Yolu İle Yapılacak Seyahatlerle İlgili Hususlar

MADDE 9- (1) Spor kafilelerinin şehirlerarası ulaşımının kiralama yoluyla sağlanacağı seyahatlerde kullanılacak araçlar ile ilgili aşağıdaki hususlar uygulanacaktır. Bu hususlar ayrıca araç kiralama şartnamelerinde de yer alacaktır.

(a) Araçlar en fazla yedi yaşında, şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan otobüsler kadar donanımlı ve bakımlı olacaktır.

(b) Araçlar ve sürücüler, bu Yönergenin dayanak bölümünde yer alan mevzuatta belirtilen şartlara ve belgelere sahip olacaktır.

(c) Sürücüler ve araçlara ilişkin Vergi Kanunları, İş Kanunu, Belediye Nizamnameleri, S.G.K. ile ilgili yükümlülüklere uyulacaktır.

(2) Sürücü ve sürücü yardımcıları; işinin ehli ve tecrübeli olacak ayrıca uygun ehliyete ve mesleki yeterlilik belgelerine sahip olacaktır. Araç sürücüsü, araçlardan yararlananlara karşı saygılı, genel ahlak ve adaba uygun hareket edecektir. Araçlar sağlam, her yönden temiz ve bakımlı, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu ve Karayolları Trafik Yönetmeliği ile bu konudaki diğer mevzuat hükümlerine uygun şartlara sahip, bilumum teknik edevatı sağlam, cihaz ve aksesuarları tam ve kaloriferler ve klimaları çalışır vaziyette olacaktır.

(3) Mevzuata uygun nitelikleri taşımayan araçlarla seyahat edilmeyecek, belirlenen araçlar ve sürücüler, mücbir sebepler dışında kesinlikle değiştirilmeyecektir.

(4) Araçların sürücü ve yardımcıları tarafından araçların radyo – teyp ve benzeri yayın aletlerinin sesleri araçtan yararlanan kişileri rahatsız edecek şekilde açılmayacaktır. Araçlar trafik akış ve düzeninin gerektirdiği hız sınırının üzerinde kullanılmayacaktır.

(5) Araçların model ve plaka numaralarını gösteren trafik tescil belgeleri, sürücü veya sürücülere ait sürücü belgeleri, ilgili mevzuat hükümleri uyarınca yaptırılması zorunlu olan;

Mali Sorumluluk Sigortası, Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortası, Koltuk Ferdi Kaza Sigortası ve diğer zorunlu sigortalar ile ayrıca seyahat öncesi ihtiyari olarak yaptırılması istenilen sigorta poliçelerinin birer sureti istenecektir.

(6) Araçlara, spor kafilesinde yer alan kişilerin dışında yolcu alınmayacaktır.

(7) Seyahat esnasında bir sürücü devamlı olarak en fazla 4,5 saat, 24 saatte ise en fazla 9 saat araç kullanabilecektir. 9 saati geçen yolculuklarda iki şoför görevlendirilecek olup Karayolları Trafik Yönetmeliğinde düzenlenen mola, istirahat ve izin sürelerine riayet edilecektir.

Resmi Araçlarla Yapılacak Seyahatlerle İlgili Hususlar

MADDE 10- (1) Araçlar, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu ve Yönetmeliği ile bu konudaki diğer mevzuat hükümlerine göre bilumum teknik edevatı sağlam, cihaz ve aksesuarları tam, kalorifer ve klimaları çalışır vaziyette olacaktır.

(2) Araçların sürücü ve sürücü yardımcıları uygun sürücü belgesine sahip olacaktır.

(3) Seyahat esnasında bir sürücü devamlı olarak en fazla 4,5 saat, 24 saatte ise en fazla 9 saat araç kullanabilecektir. 9 saati geçen yolculuklarda iki şoför görevlendirilecek olup Karayolları Trafik Yönetmeliğinde düzenlenen mola, istirahat ve izin sürelerine riayet edilecektir.

(4) Mevzuat hükümleri uyarınca yaptırılması zorunlu olan mali sorumluluk sigortası aranacaktır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Son Hükümler

Yürürlük

Yürürlük

MADDE 11– Bu Yönerge, Genel Müdürlük Makamınca onaylanmasını müteakip yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 12– Bu Yönerge hükümlerini Spor Genel Müdürü yürütür
memursesi.com (memursesi@gmail.com)

 

İLGİLİ BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENİ ARKADAŞLARIMIZA DUYURULUR. BAZI ARKADAŞLARIN HER NE KADAR İŞİNE GELMESE DE..

Lütfi Sarı

EN KALİTELİ ALTIN BOLT’UN

En kaliteli altın Bolt’un

6 Ekim 2015, 13:00 – Güncelleme: 6 Ekim 2015,

Atletizm Dünyası’nın araştırmasında 1983’ten günümüze dünya şampiyonluğu kazanan tüm performanslar mercek altına alındı. Usain Bolt’un 2009 Berlin’deki 100 metre zaferi en değerli birincilik olurken, 2015 Pekin’de Mo Farah’ın kazandığı 5000 metre altını en düşük puanlı altın madalya olarak kayıtlara geçti.

En kaliteli altın Bolt'un

Puan     Sporcu (Şampiyona, Dal, Derece)

1356    Usain Bolt (Berlin, 100m, 9.58)
1346    Mike Powell (Tokyo, Uzun atlama, 8.95m)
1333    Fatima Whitbread (Roma, cirit atma eski stil, 76.64m)
1316    Usain Bolt (Berlin, 200m, 19.19)
1310    Michael Johnson (Sevilla, 400m, 43.18)
1303    Jonathan Edwards (Göteborg, Üç adım, 18.29m)
1302    Jamaika erkek (Daegu, 4x100m, 37.04)
1298    Jackie Joyner-Kersee (Roma, heptatlon,
1294    Michael Johnson (Göteborg, 400m, 43.39)
1292    Usain Bolt (Pekin, 200m, 1955)
—-
1085    Eamon Coghlan (Helsinki, 1500m, 3:41.59)
1075    Hiromi Taniguchi (Tokyo, Maraton, 2:14:57)
1057    Luke Kibet (Osaka, Maraton, 2:15:59)
1047    Bernard Lagat (Osaka, 5000m, 13:32:55)
1032    Mo Farah (Pekin, 5000m, 13:50.38)
DERECE ARALIĞI 1200’LERDE YOĞUNLAŞIYOR
Dünya Atletizm Şampiyonası tarihinde altın madalya getiren performansın ortalama puan karşılığı 1217,6 olarak gerçekleşirken, şampiyonlar arasında bugüne kadar görülen en yüksek puana Usain Bolt (1356), en düşük puana ise Mo Farah (1032) imza attı. Puanların bulundukları dilimlere göre ayrımı ise şöyle oluştu:
Puan aralığıAltın madalya
1001-1099        8
1100-1199        190
1200-1299        473
1300+        8
Şampiyonada 1100 puanın altında kalan sekiz performansa ek olarak bir not düşmekte fayda var. Bu derecelerin üç tanesi, diğer dallara kıyasla düşük derecelerin koşulduğu maratonda geldi. Parkur standardizasyonu olmadığı için önemli bir dezavantajı olan bu dalda, 2000’li yıllarla birlikte büyük maratoncuların Londra, Berlin gibi dev yarışları dünya şampiyonasına tercih etmeleri sonucunda katılım listelerinde yaşanan sorun yüzünden maraton, dereceye değil madalyaya koşulan yarışların başında geliyor.
DİSİPLİN TRENDLERİ
İncelediğimiz veriler ışığında dünya şampiyonu olmak için en iyi dereceyi yapmanızı gerektiren dal, erkekler uzun atlama. Bugüne dek en düşük 1208 puan ile (Paris 2003, Phillips – 8.32) kazanılan bu dalda 15 zaferin karşılığı 1258,5’luk hayli yüksek bir ortalamaya denk geliyor.


Mike Powell’ın 8.95’i uzun atlamanın ortalamasını yükseltti.

Şampiyona tarihinde puan ortalaması en yüksek ve en düşük dallar:
Ort. Puan   Dal
1258,5       Uzun atlama erkekler
1254,5       Üç adım atlama erkekler
1252,2       100m erkekler
1250,6       400m engelli erkekler
1247,2       4x100m erkekler
1162,8       Maraton kadınlar
1141,8       5000m erkekler
1134,2       Maraton erkekler
atletizmdunyasi.com / Şevket F. Erbay

YAVUZ CAN, CISM’DE DÜNYA 5.Sİ..

IMG-20151008-WA0012

6. Dünya Askeri Oyunlarında Yavuz Can Dünya Beşincisi..

02-12 Ekim 2015 tarihleri arasında Güney Kore’nin Mungyeong kentinde  düzenlenen 6.  Dünya Askeri Oyunlarında (CISM) atletizm branşında yarışan Yavuz Can 400 m. Dünya beşincisi oldu.

24 branşta 120 ülkeden 8100 sporcunun katıldığı 6. Dünya Askeri Oyunlarında atletizm branşında 400 m. de yarışan sporcumuz Yavuz Can seçmede 46.03 koşarken yarı finalde 46.17 ile en iyi  3. zaman ile finale kaldı.  Yarı final ile final arası 4 saat gibi bir süre olmasına rağmen 46.13 koşarak 5. olarak oyunları tamamlamıştır.

BURADA YARIŞAN TÜM SPORCULARIMIZI ve EMEK VEREN ANTRENÖR ve İDARECİLERİMİZİ KUTLUYORUM.

Lütfi Sarı

 

TURKCELL GELİBOLU MARATONU KOŞULDU

IMG-20151004-WA0003

Turkcell Gelibolu Maratonu Koşuldu

Çanakkale Savaşları’nın 100. yıl dönümüne denk gelen Barış Koşusu, tarihi Gelibolu Yarımadası’nda gerçekleştirildi.

Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar ve Eğitim Kurulu Başkanı Necdet Ayaz’ın da izlediği ve bu sene ilki yapılan Gelibolu maratonu (Barış İçin Koşuyoruz) 4 Ekim 2015 Pazar günü koşuldu.

42 kilometrede toplam 139 atletin bitirdiği yarışta yarı maraton ve 10 kilometre mücadelesi de yapıldı. Sıcak bir havada ve yarımada üzerindeki zorlayıcı parkurda koşulan maratonda erkekler birinciliğini Benard Kipkemoi Rotich, kadınlar birinciliğini ise Mame Jebesa elde etti.

Erkeklerde 29 yaşındaki Kenyalı atlet Benard Kipkemoi Rotich, 2:24:39’luk dereceyle birinci olurken, 10 bin dolarlık ödülün sahibi oldu. İkinci sırayı milli atlet Bekir Karayel, üçüncülüğü ise Türkiye’deki yarışların müdavimlerinden Assefa Tola elde etti. Erkeklerde 119, kadınlarda 20 atletin bitirdiği maraton yarışında 19 yaşındaki Etiyopyalı Mame Feyisa Jebesa, 2:43:07 ile kadınlar yarışının galibiyetini aldı.

Yarı maratonda Etiyopyalı Tsedat Ayana (1:06:17) ve Kenyalı Risper Chebet (1:13:19) birincilikleri elde ederken, 10 kilometre yarışında ise Hollanda Çanakkale Müzesi takımı adına koşan Ahmet Tek dört dakikaya yakın farkla galibiyete uzandı. Kadınlar birinciliği ise Kumsal Pınargözü’nün oldu.

Yarışın hedeflendiği uluslararası katılım sağlanamazken, 13 ülkeden katılan yabancı sporcu sayısı 30’u bulmadı. Avustralyalı atletin olmadığı yarışta 10 kilometrede 335, yarı maratonda 430, maratonda da 139 olmak üzere toplamda 904 kişi finişe ulaştı.
Erkekler Maraton
1. Benard Kipkoech Rotich, Kenya – 2:24:39
2. Bekir Karayel, Türkiye – 2:25:38
3. Assefa Tola, Etiyopya – 2:26:17
Kadınlar Maraton
1. Mame Jebesa, Etiyopya – 2:43:07
2. Yulia Smirnova, Rusya – 2:48:15
3. Senem Eser, Türkiye – 2:59:18
Erkekler Yarı Maraton
1. Tsedat Ayana, Etiyopya – 1:06:17
2. Gojjam Ayaye, Etiyopya – 1:06:18
3. Yohannis Bekele, Etiyopya – 1:06:23
Kadınlar Yarı Maraton
1. Risper Chebet, Kenya – 1:13:19
2. Meseret Tolwak, Etiyopya – 1:15:38
3. Denbeli Shuke, Etiyopya – 1:19:21
Erkekler 10 km
1. Ahmet Tek, Türkiye – 34:21
2. Murat Yılmazer, Türkiye – 38:07
3. Darragh Flynn, İrlanda – 38:19
Kadınlar 10 km
1. Kumsal Pınargözü, Türkiye – 45:06
2. Emel Öznur Tellici, Türkiye – 52:09
3. Buse Aygün, Türkiye – 52:21

KATILAN BÜTÜN SPORCULARA, KÜRSÜYE ÇIKAN SPORCULARI KUTLUYORUZ.

Lütfi Sarı

SIRIKLA ATLAMANIN GELECEĞİ

Sırıkla atlamanın geleceği

30 Eylül 2015, 15:05 – Güncelleme: 30 Eylül 2015, 15:05

Geride bıraktığımız pist sezonunda başarılı bir performans ortaya koyan 19 yaşındaki Demet Parlak ile 17 yaşındaki Zekicem Tenekebüken, Atletizm Dünyası’na konuştu.

Sırıkla atlamanın geleceği
Haziran ayında Türkiye büyükler sırıkla atlama rekorunu 4.21’e yükselten Demet Parlak, 13 yaşındayken spora başlamış. Henüz spora başlayalı altı ay olmuşken 3.10 atlayan Parlak, ilk yılı içinde Merve Karaca’ya geçildi. O günden sonra yurt içi yarışmalarda hiç geçilmedi.

2011’de 16 yaş Türkiye Şampiyonası’nda 3.40 ile yıldızlar rekoru kıran Demet, bugün 4.21 ile büyükler rekorunun sahibi. Beş yıllık kariyerinde 20’ye yakın rekor kıran Demet, rekorlarını saymıyor, ama Tatyana Köstem’in 4.20’sini kırdığı günün anılarını saklamış: “4.21’i atladığım günün tarihini not edip, o gün neler yaptığımı not aldım. Formamı ve malzemelerimi de saklıyorum.”

İLGİLİ HABER: ÇITAYI AŞAN ADANALILAR

Daha gençler seviyesindeyken gelen bu rekor, antrenörü İbrahim Halil Aydın gibi Demet’i de hiç şaşırtmamış. Genç atlet, antrenmanlarda daha iyisini atladığını söylüyor:

“Geçen sene idmanda atlıyordum 4.20’leri… Hatta 4.30 da atlıyordum. Rekoru kırmak bu sene nasip oldu. Yarışmada benimle birlikte Buse de (Arıkazan) yarışıyordu. Beş hafta boyunca 4.20’lik rekoru denemiştim, ama olmamıştı. Sonunda olacağı belliydi.”

‘4.50’Yİ ATLAYANLAR BENDEN İYİ DEĞİL’
Yazın Eskilstuna’daki Avrupa Gençler’de madalya hedefleyen Demet’in, oradan iyi bir sonuç alamayınca hayli canı sıkılmış. Genç atlet, kötü sonucu antrenörünün yokluğuna bağlıyor: “Yarışma öncesinde ince sırıkla 4.20’yi geçiyordum. Ama İbrahim Hoca, Cali’ye gittiği için yanımda gelmemişti. Mustafa Tilki’nin hocası Bülent Abi vardı yanımda. Sağolsun yardım etti, ama kendi antrenörümün olmaması beni etkiledi. Sonuçta bir sene boyunca herşeyimle İbrahim Hoca ilgilenmişti.”

Önümüzdeki yıl 4.35’lik Avrupa Şampiyonası barajını geçeceğini düşünüyor, ama hedefi 4.50’lik Rio 2016 barajı: “İlk başladığımda 4 metre de çok yüksek geliyordu, öyle değilmiş. 4.50 de o kadar zor değil. Atlayanların hiç biri benden iyi değil sonuçta…”

Haftada 25 saata varan antrenmanla yoğun bir tempoyla yıl boyunca çalışan Demet’in antrenman arkadaşlarından birisi, bu yıl patlama yapan Zekicem Tenekebüken. Zekicem, evlerinin hemen yanında bulunan Serinevler Atletizm Pisti’nin farkında bile değilken, beden eğitimi öğretmenlerini kendisini İbrahim Aydın’a teslim etmesiyle spora başlamış.

BİR SEZONDA YEDİ REKOR
Geçtiğimiz yıl Fenerbahçe’ye transfer olan Zekicem Tenekebüken, sezon başındaki Balkan Salon’daki deneyiminde sonra açıldı. Açık havadaki ilk yarışmasında rekor deneyen Zekicem, Antalya’daki bölge yarışmalarında 4.77 ile ilk rekorunu kırdı. Peşinden 4.80, 4.85, 4.95, 5.00, 5.05, 5.12’lik rekorlarla yola devam etti. Türkiye yıldızlar ve gençler rekoru olan son derecesi 5.12, Türkiye atletizm tarihinde Ruhan İşim’den sonraki en iyi performans olarak kayıtlara geçti.

5.70’lik Türkiye rekorunun sahibi Ruhan İşim ile henüz yüz yüze tanışmadığını söyleyen Zekicem, Facebook üzerinden bağlantıya geçtiği ünlü atlete videolarını yollayıp kendisinden yorum aldığını belirtiyor.

Tenekebüken, sırığın zorluğunu şöyle anlatıyor: “Televizyondan göründüğü gibi değil. Sıçramakla mindere düşmek arasında içimizden milyonlarca his geçiyor. Bir saniye beklememiz, ya da yarım ayak geriye basmamız atlayışımızı etkiliyor. Çıtanın üzerindeyken kolu çekmeyi unutsak, herşey mahvolabiliyor.”

Psikolojik olarak hazırlığın da önemine vurgu yapan genç atlet, son dünya şampiyonasındaki Renaud Lavillenie’yi örnek gösteriyor. “Fazla motive olmuştu. Daha önce dünya şampiyonu olmamış olmayı kafasına takmış gibiydi. Kafaca rahat olsa rahatça birinci olmuştu. Fazla motivasyon, çoğunlukla sıkıntı yaratıyor.”

Zekicem, idolüne gelince Renaud Lavillenie’yi değil de Sergey Bubka’yı öne çıkarıyor: “Her sırıkçının ilk örnek aldığı kişi Bubka’dır. Onun dışında benim çok izlediğim 6.05’lik Maksim Tarasov var. Tekniği çok iyi. Bu iki atletin videolarını izleyerek kendimi geliştiriyorum.”

atletizmdunyasi.com
BAŞARILI SPORCULARIMIZI ve EMEĞİ GEÇENLERİ BİZDE KUTLUYORUZ.
Lütfi Sarı

DARICA YARI MARATONUNA BEKLİYORUZ

darica2

5. Uluslararası Darıca’da Yarı Maratonu 11 Ekimde Pazar Günü Yapılacaktır

11 Ekim Pazar günü yapılacak olan 5.Uluslararası Darıca Yarı Maratonu Halk Koşusu için kayıtlar başladı.

Darıca Yarı Maratonu için şu ana kadar değişik ülkelerden yaklaşık 710 profesyonel sporcu kayıt yaptırırken aynı gün koşulacak olan Halk Koşusu’na da binlerce insanın katılarak maraton heyecanına ortak olması bekleniyor.

10 Ekim Cumartesi günü 09:00 – 19:00 saatleri arasında Darıca Belediyesi Merkez bilgi evinde kurulacak olan Maraton stantlarında katılımcılara bir adet göğüs numarası verilecektir. Göğüs numarası, yine stantlarda verilecek olan 4 adet çengelli iğne ile formanın göğüs bölümüne tutturulmalıdır.  Halk koşusu için Kocaeli genelinde belirlenecek noktalardaki stantlarda kayıt ve dağıtımı yapılacaktır.

Göğüs numarası ve çipini kendisi alamayacak olan katılımcılar adına, kimlik fotokopisi ile (koşacak olan kişinin) herhangi bir kişi göğüs numarası ve çipini alabilir.

11 Ekim Pazar günü koşulacak olan maratona katılmak ve maraton hakkında detaylı bilgi almak isteyenler;  www.daricayarimaraton.com/  sitesinden bilgi alabilirler.

 

BERLİN MARATONU KOŞULDU..

Kipchoge’den süper koşu

27 Eylül 2015, 22:00

Dünyanın en hızlı maratonu unvanına sahip Berlin’de bu kez dünya rekoru çıkmadı, ancak son dönemin en iyi maratoncusu olarak sivrilen Eliud Kipchoge 2:04:00 ile en iyisini koştu.

Kipchoge'den süper koşu
Alman başkenti Berlin’de 42. kez yapılan Berlin Maratonu’nu Kenya’dan Eliud Kipchoge kazandı. Daha önce katıldığı beş maratonun dördünü kazanan, sadece dünya rekoru kırılan Berlin’de ikinci olan Kipchoge, bu kez Brandenburg Kapısı’ndan ilk sırada geçen isim olmayı bildi.

Eliud Kipchoge, 32’inci kilometre yaptığı atakla öne fırladığı ve bir dakikanın üzerinde farkla tamamladığı yarışta 2:04:00 koşarak daha önceki en iyi derecesini beş saniye aşağı çekti. Yarışın büyük bölümünde ayakkabısındaki sargı bantları çözülmüş şekilde koşan Kipchoge, ikinci sıradaki Eliud Kiptanui’ye fark yaptı. En iyi derecesini yapan bir başka sporcu Kiptanui 2:05:22 koşarken, üçüncülüğü elde eden Etiyopya’dan Feyisa Lilesa 2:06:57 yaptı.

Kadınlarda ise Gladys Cherono, henüz ikinci maratonunu koşmasına rağmen süper bir derece yaparak 2:19:25’lik performansa imza koydu. Cherono, yarışında büyük bölümünde mücadele ettiği Aberu Kebede’yi son bölümdeki temposuyla alt ederken, finişte bir buçuk dakikaya yakın fark oluşturdu. Kebede 2:20:48 yaparken, Meseret Hailu 2:24:33’e imza attı.

atletizmdunyasi.com / Şevket F. Erbay